dissabte, 28 de novembre de 2009

La seva constitució, el nostre combat!

Concentració de rebuig a la constitució espanyola, 6 de Desembre de 2009, a les 20h a la Plaça de la Vila. (Torredembarra).

dimecres, 11 de novembre de 2009

La Gaianada, el col.lectiu independentista del Baix Gaià, sobre les consultes per la independència

En primer lloc, pretenem constatar, el nostre suport rotund a la preparació de consultes per la independència a alguns municipis del Principat de Catalunya; però evidentment amb uns matisos que considerem importants, tan tàctics com estratègics.
Entenem que, el dret a l’autodeterminació és un dret que cal preservar si realment volem garantir els mínims bàsics democràtics.
I és l’autodeterminació el que cal exercir quan un poble té una història que l’avala i un projecte polític i social que permet la seva deguda evolució. Per altra banda, l’autodeterminació pot respondre a l’opressió social i nacional que pateix un poble en mans d’altres estats, com és en el nostre cas.
Ara bé, això s’ha de fer en una conjuntura apte i en un context que ho permeti, sense interessos partidistes d’algun partit, i sense la demagògia que utilitzen les mateixes forces polítiques parlamentaries.
Entenem com a incorrecte i incoherent, l’afany que li ha agafat a alguna força política per a realitzar consultes sobiranistes que no parteixen d’una base sòlida ni d'un treball constant d'aquestes forces en aquesta direcció.
El que cal és ser conscients, saber quan toca i quan no, i treballar per a que siguin vinculants.
Entenem doncs, que el que cal és destinar els nostres esforços cap:
-a la denúncia i el combat contra l’Estat Espanyol, que prohibeix que les consultes siguin vinculants.

-a la correcta percepció del nostre territori, que comprengui la realitat històrica del nostre poble, i permeti autodeterminar-se a tots els territoris que conformen els Països Catalans.

-el treball constant de les persones, organitzacions i col.lectius realment independentistes del nostre país.
Un altre fet que trobem important, és que cal saber i decidir quin és el model econòmic i social que volem per al nostre país; si som capaços d’independitzar-nos, hem de tenir clar quin encaix volem amb la resta de països del món, i no ens serveix que certs sectors de la política catalana, ens diguin “això ja arribarà...”; cal decidir si volem perpetuar l’actual sistema que origina crisis estructurals i explota les matèries primeres, o el que opta per cooperar, en lloc de competir amb els diferents països del món i que en primer lloc te en compte els aspectes socials.


La Gaianada. Torredembarra (Baix Gaià) Països Catalans

11 novembre 2009