dimecres, 11 de novembre de 2009

La Gaianada, el col.lectiu independentista del Baix Gaià, sobre les consultes per la independència

En primer lloc, pretenem constatar, el nostre suport rotund a la preparació de consultes per la independència a alguns municipis del Principat de Catalunya; però evidentment amb uns matisos que considerem importants, tan tàctics com estratègics.
Entenem que, el dret a l’autodeterminació és un dret que cal preservar si realment volem garantir els mínims bàsics democràtics.
I és l’autodeterminació el que cal exercir quan un poble té una història que l’avala i un projecte polític i social que permet la seva deguda evolució. Per altra banda, l’autodeterminació pot respondre a l’opressió social i nacional que pateix un poble en mans d’altres estats, com és en el nostre cas.
Ara bé, això s’ha de fer en una conjuntura apte i en un context que ho permeti, sense interessos partidistes d’algun partit, i sense la demagògia que utilitzen les mateixes forces polítiques parlamentaries.
Entenem com a incorrecte i incoherent, l’afany que li ha agafat a alguna força política per a realitzar consultes sobiranistes que no parteixen d’una base sòlida ni d'un treball constant d'aquestes forces en aquesta direcció.
El que cal és ser conscients, saber quan toca i quan no, i treballar per a que siguin vinculants.
Entenem doncs, que el que cal és destinar els nostres esforços cap:
-a la denúncia i el combat contra l’Estat Espanyol, que prohibeix que les consultes siguin vinculants.

-a la correcta percepció del nostre territori, que comprengui la realitat històrica del nostre poble, i permeti autodeterminar-se a tots els territoris que conformen els Països Catalans.

-el treball constant de les persones, organitzacions i col.lectius realment independentistes del nostre país.
Un altre fet que trobem important, és que cal saber i decidir quin és el model econòmic i social que volem per al nostre país; si som capaços d’independitzar-nos, hem de tenir clar quin encaix volem amb la resta de països del món, i no ens serveix que certs sectors de la política catalana, ens diguin “això ja arribarà...”; cal decidir si volem perpetuar l’actual sistema que origina crisis estructurals i explota les matèries primeres, o el que opta per cooperar, en lloc de competir amb els diferents països del món i que en primer lloc te en compte els aspectes socials.


La Gaianada. Torredembarra (Baix Gaià) Països Catalans

11 novembre 2009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada