dimecres, 5 de maig de 2010

Valoracions polítiques de la Gaianada entorn a la consulta popular sobre la independència a Torredembarra

En primer lloc, pretenem agrair a totes les persones i entitats que han donat suport a aquesta consulta, evidenciant que sense aquest suport, no haguera estat possible realitzar-la; per altra banda, volem evidenciar que aquesta dinàmica, amb el treball i amb l'objectiu, és un fet compartit per moltes persones tan de la vila com dels Països Catalans.

En segon lloc, valorem molt positivament l'espai de debat i de treball que ha esdevingut, sent un punt de trobada de diferents sensibilitats polítiques; on per sobre de tot, s'ha prioritzar el fet de realitzar una consulta independentista en el marc dels Països Catalans.

En tercer lloc, evidenciem que factors externs que condicionen el projecte independentista, com ara l'estatut, el projecte autonomista, entre d'altres, han quedat a la caducitat; sent l'emancipació social i nacional dels Països Catalans, la única via vàlida que ens permetran existir com a poble, i la única opció coherent front a les estructures autonòmiques i estatals que divideixen i oprimeixen el nostre poble.

En quart lloc, entenem que aquest treball i aquesta dinàmica no han de quedar en els llibres d'història, ans al contrari, entenem que és un punt d'inflexió a la vila, on mitjançant la unitat popular treballem per assolir l'objectiu del nostre país: la independència i el socialisme; és per això, que animem a la ciutadania, a continuar treballant amb Torredembarra Decideix, continuar evidenciant les mancances estructurals i començar a fer passos en ferm cap a l'autodeterminació, la independència i el socialisme dels Països Catalans.

En cinquè lloc, més de 1400 persones de Torredembarra, han dit que Sí, a la independència dels Països Catalans, sent aquesta una xifra esperançadora que ens diu que tenim prou cobertura social a la vila, i que ens permet treballar en aquest sentit. Remarcant, que malgrat ser una consulta no oficial, que els mitjans eren molt escassos, i que la incidència ha estat minsa, hem obtingut uns bons resultats.

En sisè lloc, valorem molt positivament que la consulta de Torredembarra, hagi tingut en compte el marc territorial del nostre país, els Països Catalans, respectant així les arrels històriques del conjunt del nostre poble, i evidenciant que tot procés polític d'emancipació nacional, ha d'eradicar la principal part del conflicte: la divisió territorial.

En setè lloc, valorem no tant positivament, que s'hagi introduït la idea d'Unió Europea a la pregunta que es realitzà en la consulta, convertint aquesta en una doble pregunta. Deixant de banda el fet que introdueix debats addicionals ja al propi debat sobre la independència, cal recordar que la Unió Europea no reconeix els Països Catalans, i que és la mateixa Unió Europea que s'està construint d'esquenes a la ciutadania, constituint aquesta construcció una usurpació de la sobirania que nosaltres reclamem per al poble català. La sobirania dels Països Catalans no són altre cosa que nosaltres i les nostres mans, i cal defugir d'autoenganys que en un futur puguin passar factura al nostre destí.

I en vuitè lloc, valorem molt positivament, que el poble de manera desobedient, hagi sortit al carrer a decidir un dret negat pels Estats Espanyol i Francès i pels estats membres de la Unió Europea, conscients del caràcter antidemocràtic dels estats.


Des de la Gaianada, i des del conjunt de l'Esquerra Independentista dels Països Catalans, animem a tothom a seguir treballant per la conquesta dels nostres drets socials i nacionals.
Als Països Catalans un únic camí, un únic objectiu: Reunificació, Autodeterminació, Independència i Socialisme!

La Gaianada.Baix Gaià.Països Catalans. Abril 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada