dimarts, 28 de setembre de 2010

Què comporta la reforma laboral? Perquè cal fer vaga?

Podeu descarregar-vos el pamflet informatiu sobre la reforma laboral i la vaga general clicant aquí.

Manifest front les retallades en drets laborals: 29S Vaga General!

Les polítiques neoliberals han conduït a la greu situació social que pateixen les clas-
ses més populars. El govern del PSOE amb el suport de CiU i del PP fent cas a la Unió
Europea, per combatre la crisi anuncia una imminent reforma laboral que significa
retallades en els drets laborals dels treballadors a més de retallades en despeses
socials, congelació de les pensions, etc. Són mesures contràries als interessos de la
majoria social i favorables només a la patronal.

Mentre passa això els sindicats UGT i CCOO es distancien cada cop més de la classe
treballadora en detriment dels seus interessos personals dels qui ocupen càrrecs
sindicals.

Actualment als Països Catalans hi ha més d'1.400.000 aturats, més del 36% no reben
cap prestació, més del 60% dels joves menors de 25 anys no té feina.

Les crisis no se solucionen donant ajudes a la patronal, ni amb retallades socials, ni amb
retallades en drets laborals. Aquestes mesures contribueixen a que cada cop la classe tre-
balladora que és en definitiva la majoria social tingui menys poder adquisitiu, això
comporta més desequilibri en el repartiment de la riquesa. Si la societat no té diners
per consumir, les empreses no vendran, fabricaran molt menys i això anirà destruint
llocs de treball.

Cal organitzar-se i protestar per combatre les retallades socials, i el retrocés en
els drets laborals, per això animem a tothom a fer vaga el 29 de setembre. Les con-
dicions laborals des de que es va produir la revolució industrial han millorat subtsan-
cialment, i això ha estat possible gràcies a les lluites, vagues i mobilitzacions de la
classe treballadora, i no es pot permetre cap retrocés i no deixar que cap govern ni
les pressions del capital facin retrocedir en els drets i condicions laborals aconsegui-
des fins ara. Ni la patronal, ni els governs vetllaran per la classe treballadora, i és la
classe treballadora que hem de lluitar pels nostres interessos.

REFORMA LABORAL: QUÈ COMPORTARÀ?

1 S’amplien les causes d’acomiadament.
2 Es limita la tutela administrativa i judicial dels acomiadaments.
3 Es facilita l’acomiadament express per causes objectives, per eliminar els salaris de
tramitació.
4 Aquests acomiadaments passen a ser subvencionats amb recursos públics.
5 En l’acomiadament objectiu, es rebaixa el termini de preavís i la indemnització en
cas d’incomplir-se.
6 Al legalitzar-se els acomiadaments, es perd el dret de l’estabilitat en la feina, i es
produeix una reducció substancial de la indemnització per cessament.
7 La reforma de l’acomiadament afecta sobre tot als actuals treballadors fixes amb
major antiguitat.
8 S’ha convertit més barat acomiadar els treballadors, que simplement, canvia’ls-hi l ’horari o els dies de treball, o un trasllat a una altra localitat.
9 En la pràctica l’aprobació del FoGaSa (Fons de Garantia Salarial) suposarà que
acomiadar els treballadors fixes costarà el mateix que acomiadar als temporals.
10 Es facilita la utilització de l’acomiadament express, sense causa, i amb una
indemnització rebaixada, i sense abonament de salaris de tramitació.
11 Es subvenciona el cessament d’aquests treballadors a càrrec del FoGaSa. El
ministeri admetrà expressament que la subvenció s’aboni encara que l’empresa
reconegui que no té raons pel cessament ni per l’acomiadament improcedent.
12 El finançament públic suposarà que l’acomiadament sense causa tindrà un cost
per l’empresa de 25 dies de salari per any treballat, en lloc dels 45 dies per any
treballat.
13 L’empresa tindrà capacitat per suprimir els drets establerts en els convenis
col·lectius sectorials.
14 S’amplia la capacitat de l’acord d’empresa per fixar un règim salarial inferior a
l’establert en el conveni del sector.
15 Es reconeix el poder de l’empresari per incomplir els drets establerts en els pactes
i acords d’empresa.
16 Es podran tramitar acomiadaments col·lectius objectius en les administracions
públiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada